Forside > Administrationen

Imaneq 27, 2.

Postboks 90

3900 Nuuk - Godthåb

Telefon: 00299 321134

Telefax: 00299 321061

e-mail: biskop@ilagiit.gl (Alle officielle henvedelser)

 

Stiftskontorchef, amanuensis: Morten Nornild

     - Biskoppens personlige juridiske rådgiver

     - Økonomi

     - Generel sagsbehandling alle sager

     - Provsters og præsters medarbejderforhold, herunder stillingsopslag

     - Personale bispekontoret 

     (- Gardar Foundation)

 

Konsulent: Kalaannguaq J. Sigurdsen

     - Kirkelige bygningssager

     - Postansvarlig

     - KNID 2 (folkekirkens medarbejder- og valgdatabase)

     - Indgangsbog, Kreditorbogholderi

     - Provstierne, herunder provstikontorernes personaleadministration 

    

A/C Fuldmægtig: Andreas Olsen

     - Kateketuddannelsen

     - Organistuddannelsen

     - Præsters-, kateketers- og organisters efteruddannelse

     - Pastoralseminarium

     - Koordinator Præstekonvent

 

Overassistent: Sofie Lukassen

     - Stiftets hjemmeside

     - Gudstjenesteplaner/messefald (central registrering)

     - (Kirke-) Almanak (udgivelse)

     - Skematiske beretninger fra folkekirken (central registrering)

     - Biskoppens sekretær

     - Journal/arkiv

 

Studieleder/organist: Kaluse Motzfeldt

- Organistuddannelsen, undervisning og praktik

- Assistance: De kirkelige uddannelser i øvrigt

 

 

Studentermedhjælp: Vakant

Studentermedhjælp: Vakant

 

Kontorets åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 12.00

                                                 samt kl.13.00 - 16.00 

                                            Lørdag og Søndag lukket.

         

 
 
Bispekontoret - Postboks 90 - 3900 Nuuk - Tlf: 32 11 34 - Fax: 32 10 61 - biskop@ilagiit.gl