Forside > Nyt om navne

Pastor Maanguaq Dalager

Med virkning fra 01.01.2009 er pastor Maannguaq Dalager tiltrådt en vikarstilling af 3 måneders varighed hos præstegældet i Nuuk.

Med virkning fra 31.10.2008 er pastor Rosa Kristiansen fratrådt sin stilling som præst i Qasigiannguit. Indtil stillingen kan genbesættes henvises lokalt til kateketen på præstegældets telefon: 91 10 15.

Med virkning fra 30.09.2008 er pastor Maanguaq Dalager fratrådt sin stilling som præst i Upernavik. Indtil stillingen kan genbesættes henvises lokalt til kateketen Hans Løvstrøm (mobiltlf.: 591140).

Med virkning fra 31.08.2008 er pastor Paneeraq S. Munk fratrådt sin stilling som præst i Illoqqortoormiut. Indtil stillingen kan genbesættes henvises lokalt til kateketen Jonas Napátok (mobiltlf.: 599253).

 

 

Torsdag den 31. juli 2008 modtog Erik Balslev-Clausen fortjenstmedaljen Nersornaat i sølv.

 
Bispekontoret - Postboks 90 - 3900 Nuuk - Tlf: 32 11 34 - Fax: 32 10 61 - bispekontor@gh.gl