Forside > Nyt om navne

Med virkning fra 06.01.2014 er Sofie Lukassen (soflu@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.01.2014 er Malu M. Lennert (mmal@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 31.12.2013 er Knud Seblon fratrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.12.2013 tiltræder Emilie Steenholdt (emst@ilagiit.gl) en stilling som præst i Nuuk.

Med virkning fra 15.11.2013 tiltræder Eqilana Simiaq (eqsi@ilagiit.gl) en stilling som kirkebogsførende præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 05.11.2013 er Mannguaq Dalager (manda@ilagiit.gl) udpeget som ny kirkebogsførende præst i Nuuk.

Med virkning fra den 25.10.2013 er Klara Lynge ophørt som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 15.10.2013 tiltræder Paulus Christensen (pacr@ilagiit.gl) en stilling som kirkebogsførende præst i Sisimiut.

Med virkning fra 01.08.2013 er Minik Schmidt (misc@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kirkebogsførende præst i Paamiut.

Med virkning fra 01. 08.2013 er Gina Maria Vium Andersen (gian@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 01.05.2013 er Knud Seblon (knse@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 15.04.2013 er Kristian Ignatiussen fratrådt som kontorfuldmægtig ved Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 08.03.2013 er Klara Lynge (klly@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som overassistent ved bispeembedet.

Med virkning fra 25.02.2013 er Andreas Olsen (anol@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som AC-fuldmægtig ved bispeembedet.

Den 24.02.2013 er Minna Winsløw (minw@ilagiit.gl) præsteordineret. Minna Winsløw tiltræder den 01. marts en stilling som vikarpræst i Nuuk frem til 30.11.2013.

Den 20.01.2013 er Parma Andersen (paan@ilagiit.gl) præsteordineret.

Med virkning fra 01.01.2013 er Parma Andersen tiltrådt en stilling som kirkebogsførende præst i Kangaatsiaq.

Med virkning fra 01.01.2013 er Thala Samuelsen (thsa@ilagiit.gl) tiltrådt en stilling som præst i Tasiilaq (Ammassalik).

Den 23.12.2012 er Thala Samuelsen præsteordineret.

Med virkning fra 01.12.2012 er pastor Aviaja Rohmann Pedersen, Nuuk, bevilget orlov indtil 30.11.2013.

Med virkning fra 30.11.2012 er overassistent Martine Blytmann fratrådt sin stilling ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.09.2012 er Kristian Ignatiussen tiltrådt en stilling som kontorfuldmægtig i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.09.2012 er AC-fuldmægtig Hans Frederiksen fratrådt sin stilling ved bispeembedet.

Med virkning fra 01.08.2012 er Minik Schmidt tiltrådt en vikarstilling som præst i Qasigiannguit.

Med virkning fra 01.08.2012 (ordination 5.8.12) er Nukannguaq Petrussen tiltrådt en stilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 30.06.2012 er pastor Christian Tidemand fratrådt sin stilling som præst i Ilulissat.

Med virkning fra 01.04.2012 er Minik Schmidt tiltrådt en vikarstilling som præst i Maniitsoq.

Med virkning fra 01.04.2012 er Hans Frederiksen ansat som AC-fuldmægtig på bispekontoret.

Med virkning fra 15.03.2012 er Siverth Lynge ansat som vikar (overassistent) i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 29.02.2012 er pastor Asta Skifte Goldbach fratrådt sin stilling som præst i Maniitsoq. 

Med virkning fra 01.12.2011 er Paulus Christensen tiltrådt en stilling som præst i Upernavik.

Med virkning fra 01.12.2011 er Emilie Steenholdt tiltrådt en stilling som præst i Qaqortoq.

Med virkning fra 01.12.2011 er Eqilana Simiaq tiltrådt en stilling som præst i Qaanaaq.

Med virkning fra 01.12.2011 er Sigrid Willadsen ansat som kontorfuldmægtig i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu.

Med virkning fra 01.11.2011 er Martine Blytmann ansat som overassistent på bispekontoret.

Med virkning fra 01.10.2011 er pastor Paneerqa Siegstad Munk tiltrådt en stilling som præst i Aasiaat.

 

 

Præst Mikol Møller Petersen gik den 4. maj 2014 bort i Ilulissat. Mikol Møller Petersen var exam. theol. fra 2005, og havde forinden virket som kateket i mange år. Mikol Møller Petersen underviste fra 2010 på kateketuddannelsen. Mikol Møller Petersen blev 70 år.

 
Bispekontoret - Postboks 90 - 3900 Nuuk - Tlf: 32 11 34 - Fax: 32 10 61 - biskop@ilagiit.gl